Hacamat semineri Fiyatları için HACAMAT AKADEMİSİ : 0532 345 2066

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Kişi Başı Ücret Tavanları

Devletin öngördüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Kişi Başı Ücret Tavanları 2019 YILI Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Kişi Başı Ücret Tavanları Hakkında Duyurusu şu şekildedir..

Açıklanan tavan ücretler  ( 8 Ocak 2019- 1 Temmuz 2019 ) Dönemini kapsamaktadır.

Ancak HACAMAT AKADEMİSİ’nin herkesin katılım gösterebildiği ”Hacamat ve Sülük seminerleri” ve  diğer TAMAMLAYICI TIP Seminerlerimiz ile ilgili bilgi alınız.Hacamat ve Sülük   seminer Katılım SERTİFİKANIZI almak için TEL: 0532 456 2066 numarayı arayabilirsiniz.

27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesi gereğince; 04.02.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendi gereğince;

Standardı yayımlanmış olan sertifikalı eğitim programlarının kişi başı eğitim ücret tavanı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Kişi başı eğitim ücretleri, belirlenen tavan ücretini aşmamak koşuluyla eğitim verme konusunda bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri tarafından eğitim başlamadan önce kursiyerlere bildirilmektedir.

Açıklanan tavan ücretler 8 Ocak 2019- 1 Temmuz 2019 Dönemini kapsamaktadır.

Eğitim Alanının Adı/Eğitim Alacaklar/Saat Kişi başı ücret tavanı
(8 Ocak 2019-15 Temmuz 2019 Dönemi)

”Hacamat ve Sülük seminerleri” ve i diğer TAMAMLAYICI TIP Seminerlerimiz ile ilgili bilgi alınız.Hacamat ve Sülük seminer Katılım SERTİFİKANIZI almak için TEL: 0532 456 2066

Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Tabipler)/ (500 saat) 16.325 Türk Lirası
Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Diş Tabibi)/(450 saat) 14.692 Türk Lirası
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi /(Tabipler)/(280 saat) 9.142 Türk Lirası
Fitoterapi Uygulaması Eğitimi/ (DişTabipleri)/ (215 saat)7.020 Türk Lirası
Sülük Uygulaması Eğitimi / (Tabipler ve Diş Tabipleri) / (60 saat)1.959 Türk Lirası
Kupa Uygulaması Eğitimi /(Tabipler ve DişTabipleri) / (40 saat)1.306 Türk Lirası
Hipnoz Uygulaması Eğitimi/(Tabipler)/(200 saat) 6.530 Türk Lirası
Hipnoz Uygulaması /(Diş Tabipleri ve klinik psikologlar)/ (160 saat)5.224 Türk Lirası
Mezoterapi Eğitimi /(Tabipler)/ (128 saat) 4.179 Türk Lirası
Mezoterapi Eğitimi / (Diş Tabipleri)/ (50 saat) 1.633 Türk Lirası
Ozon Uygulaması Eğitimi/(Tabipler)/(120 saat) 3.918 Türk Lirası
Ozon Uygulaması Eğitimi /(Diş Tabipleri)/(60 saat)1.959 Türk Lirası
Klasik Homeopati Eğitimi/ (Tabipler)/(350 saat) 11.428 Türk Lirası
Klasik Homeopati Eğitimi /(Diş Tabipleri)/(350 saat)11.428 Türk Lirası
Klasik Homeopati Eğitimi /(Eczacılar)/(210 saat) 6.857 Türk Lirası
Klinik Homeopati Eğitimi /(Tabipler ve Diş Tabipleri)/(350 saat)11.428 Türk Lirası
Apiterapi Eğitimi/ (Tabipler)/(80 saat) 2.612 Türk Lirası
Proloterapi Eğitimi/ (Tabipler)/ (120 saat) 3.918 Türk Lirası
Refleksoloji Eğitimi /(Tabipler)/(64 saat) 2.090 Türk Lirası
Larva Uygulaması Eğitimi / (Tabipler)/(60 saat) 1.959 Türk Lirası
Osteopati Eğitimi (Tapibler)/(1000 saat) 32.649 Türk Lirası
Müzikterapi Eğitimi /(Sağlık Meslek Mensupları)/(205 saat)6.693 Türk Lirası
Müzikterapi Eğitimi/
(Müzik Meslek Mensupları)/ (185 saat)6.040 Türk Lirası
Müzikterapi Eğitimi/(Hem Sağlık Hem Müzik Meslek Mensupları)/ (160 saat) 5.224 Türk Lirası

KAYNAK:T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI SİTESİ

GOOGLE’DE ARANDIĞINDA  HACAMAT VE SÜLÜK KONUSUNDA BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN HACAMAT AKADEMİSİ il il Hacamat SEMİNERLERİ  PROGRAMLARIMIZI ÖĞRENMEK İÇİN KURS-DERS-EĞİTİM KELİMERİNİ KAPSAYAN altın KELİME etiketleri AŞAĞIDAKİ GİBİDİR..

istanbul Hacamat kursu eğitim Dersi, Ankara Hacamat kursu eğitim Dersi, izmir Hacamat kursu eğitim Dersi, Bursa Hacamat kursu eğitim Dersi, Kocaeli Hacamat kursu eğitim Dersi, Samsun Hacamat kursu eğitim Dersi, Konya Hacamat kursu eğitim Dersi, Malatya Hacamat kursu eğitim Dersi, Mardin Hacamat kursu eğitim Dersi, Kayseri Hacamat kursu eğitim Dersi, Adana Hacamat kursu eğitim Dersi, Diyarbakır Hacamat kursu eğitim Dersi, Antalya Hacamat kursu eğitim Dersi, Aydın Hacamat kursu eğitim Dersi, istanbul Hacamat kursu eğitim Dersi, istanbul Hacamat kursu eğitim Dersi, Sivas Hacamat,

İSTANBUL-Hacamat ve Sülük SEMİNERLER programlarını öğrenmek için-HACAMAT AKADEMİSİ-Tel:0532 456 2066 numarası aranabilir.

İstanbul Hacamat kursu eğitim Dersi, Ankara Hacamat kursu eğitim Dersi, izmir Hacamat kursu eğitim Dersi, Bursa Hacamat kursu eğitim Dersi, Kocaeli Hacamat kursu eğitim Dersi, Samsun Hacamat kursu eğitim Dersi, Konya Hacamat kursu eğitim Dersi, Malatya Hacamat kursu eğitim Dersi, Mardin Hacamat kursu eğitim Dersi, Kayseri Hacamat kursu eğitim Dersi, Adana Hacamat kursu eğitim Dersi, Diyarbakır Hacamat kursu eğitim Dersi, Antalya Hacamat kursu eğitim Dersi, Aydın Hacamat kursu eğitim Dersi, istanbul Hacamat kursu eğitim Dersi, istanbul Hacamat kursu eğitim Dersi, Sivas Hacamat

İSTANBUL-Hacamat ve Sülük semineri bilgi almak için -HACAMAT AKADEMİSİ-Tel:0532 456 2066 numarayı arayabilirsiniz.

”Hacamat ve Sülük semineri ile diğer TAMAMLAYICI TIP Seminerlerimiz ile ilgili bilgi alınız.Hacamat ve Sülük  seminer Katılım SERTİFİKANIZI almak için TEL: 0532 456 2066

HACAMAT AKADEMİSİ ile il il Hacamat Seminerleri BİLİMSEL HACAMAT ve TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ himayesinde UZMAN DOKTORLAR ile devam ediyor..

HACAMAT AKADEMİSİ il il Hacamat SEMİNERLERİ’ni aramak için sosyal medya arandığında bilgiye ulaşmak için altın kelimeler aşağıdaki şekildedir.

”Hacamat ve Sülük seminerleri” ve  diğer TAMAMLAYICI TIP Seminerlerimiz ile ilgili bilgi alınız.Hacamat ve Sülük seminer Katılım SERTİFİKANIZI almak için TEL: 0532 456 2066

Tıbbi hacamat kurs fiyatı fiyatları, geleneksel hacamat kurs fiyatı fiyatları , kuru hacamat kurs fiyatı fiyatları, yaş hacamat kurs fiyatı fiyatları , haccam, haccame, hacamat doktoru kurs fiyatı fiyatları, hacamat merkezi kurs fiyatı fiyatları, hacamat rehberi kurs fiyatı fiyatları, hacamat terapi kurs fiyatı fiyatları, hacamat ve sülük terapi kurs fiyatı fiyatları , hacamat hastanesi kurs fiyatı fiyatları, hacamat uygulama kurs fiyatı fiyatları, tıbbi hacamat ve sülük tedavi kurs fiyatı fiyatları, tıbbi sülük kurs fiyatı fiyatları, sülük fiyatlar kurs fiyatı fiyatları,tıbbi sülük tedavisi kurs fiyatı fiyatları, hacamat fiyatları kurs fiyatı fiyatları, hacamat uygulama fiyatları kurs fiyatı fiyatları, hacamat kurs fiyatları kurs fiyatı fiyatları, hacamat ders fiyatları kurs fiyatı fiyatları, hacamat sertifika fiyatları kurs fiyatı fiyatları, hacamat eğitim fiyatları kurs fiyatı fiyatları, tıbbi sülük tedavisi kurs fiyatı fiyatları bu alandaki anahtar kelimelerdir..