Hacamat Fiyatı İçin Genel Bilgiler HACAMAT AKADEMİSİ’nde:0532 456 2066

Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber Eğitim amaçlı kurs ve bilgilendirme seminerlerine devam ediyorlar : 0532 456 2066..

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti:

Eğitim Tavan Ücretleri
Güncelleme Tarihi: 14/07/2018

Türkiye'de HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019:
1 Temmuz-31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavanları aşağıdaki gibidir ..2019 yılı geçerli olacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitim Ücret Tavan bilgileri açıklandığında duyurulacaktır.

Türkiye'de HACAMAT KURSU-Eğitimi-Semineri Fiyatı 2018-2019 yılı bilgileri..Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları alanında verilen eğitimlerin hukuksal dayanağı
27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları yönetmeliğinin Eğitim başlıklı 12. Maddesinin yaptığı atıf ile 04.02.2014 Tarihli Resmi
Gazete ‘de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında eğitim vermek üzere
yetkilendirilmiş merkezlerin Eğitim ücreti başlıklı 9. Maddesinin (2) bendidir.

Eğitim Alanının Adı/Eğitim Alacaklar/ Saat Eğitim Süresi Kişi başı, ücret tavanı (TürkLirası)
(1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018) İTİBARİYLE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR..

Akupunktur Sertifikalı Eğitimi
/(Tabipler) 500 saat 14.743 TL

Akupunktur Sertifikalı Eğitimi /(Diş
Tabipleri) 450 saat saat 13.268 TL

Fitoterapi Uygulaması Eğitimi
/(Tabipler) 280 saat 8.256 TL

Fitoterapi Uygulaması Eğitimi/ (Diş
Tabipleri)/ 215 saat 6.339 TL

Sülük Uygulaması Eğitimi / (Tabipler
ve Diş Tabipleri) 60 saat 1.769 TL

Kupa Uygulaması Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri) 40 saat 1.179 TL

Hipnoz Uygulaması
Eğitimi/(Tabipler) 200 saat 5.897 TL

Hipnoz Uygulaması /(Diş Tabipleri
ve klinik psikologlar) 160 saat 4.718 TL

Mezoterapi Eğitimi /(Tabipler) 128 saat 3.774 TL

Mezoterapi Eğitimi / (Diş Tabipleri) 50 saat 1.474 TL

Ozon Uygulaması Eğitimi/(Tabipler) 120 saat 3.538 TL

Ozon Uygulaması Eğitimi /(Diş
Tabipleri) 60 saat 1.769 TL

Klasik Homeopati Eğitimi/ (Tabipler
ve DişTabipleri) 350 saat10.320 TL

Klasik Homeopati Eğitimi
/(Eczacılar) 210 saat 6.192 TL

Klinik Homeopati Eğitimi /(Tabipler
ve Diş Tabipleri) 350 saat 10.320 TL

Apiterapi Eğitimi/ (Tabipler)
80 saat 2.359 TL

Proloterapi Eğitimi/ (Tabipler)
120 saat 3.538 TL

Alınan kaynak:Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı sitesi(http://getatportal.saglik.gov.tr)..

Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber Eğitim amaçlı kurs ve bilgilendirme seminerlerine devam ediyorlar : 0532 456 2066..

Bilgilenme sonrası Hacamat-SÜLÜK SEMİNERİ KATILIM SERTİFİKALARINI, eğitim seminerleri ve kurs nitelikli bilgilendirme toplantıları sonrasında bu etkinlikleri sağlayan ÖZEL kurumlardaki SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM SERTİFİKASINA SAHİP tıp doktorları ve diş tabipleri TARAFINDAN alabilirsiniz…

Hacamat Akademisi, Bilimsel Hacamat Derneği ve Hacamat Bilimi Haber Portalı ile beraber Eğitim amaçlı kurs ve bilgilendirme seminerlerine devam ediyorler : 0532 456 2066..

Özellikle Tıbbi Hacamat ve sülük tedavisi EĞİTİM TOPLANTILARI sonrası; gerekli bilgilerle ve pratik uygulama nezaret ettikten SEMİNER KATILIM ve izleme BELGESİ almayı hak edebilirsiniz..Bilimsel Hacamat Derneği destekli, Hacamat Akademisi ve Hacamat Bilimi Haber Portalı’nın bilgilendirme amaçlı tüm Kurs-Eğitim ve Seminerlerine KATILIM için TEL : 0532 456 2066